OVK-besiktning i Stockholm

OVK-besiktning

Obligatorisk VentilationsKontroll

En OVK-besiktning är en Obligatorisk VentilationsKontroll. Intervallet på besiktningen beror på typ av byggnad och ventilationssystem. (En- och tvåbostadshus är oberoende av typ av ventilationssystem, undantagna från krav på den återkommande besiktningen. De måste endast besiktigas i samband med att ventilationssystemet första gången tas i bruk. Men det är starkt rekommenderat att man regelbundet ser över sitt ventilationssystem även i villor, då det är viktigt både ur hälsosynpunkt och driftekonomiskt. Man kan ha besiktningsintervallet för flerbostadshus som en måttstock på när det kan vara dags för översyn även i en villa.)

OVK-besiktning

Hur ofta ska en OVK utföras?

För besiktningsintervall för olika typer av byggnader och ventilationssystem se Boverket.


Det är
byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs, enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen. (PBF 5 kap.1§ första stycket.)

PN Klimatinspektion utför OVK-besiktningar i Stockholm i huvudsak. För frågor om OVK, kontakta PN Klimatinspektion för mer information.

För gratis offert på OVK, fyll i formuläret nedan!


Peter Nilsson på PN Klimatinspektion

  • Typ av certifiering:Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)
  • Certifierad av:Kiwa Swedcert
  • Nuvarande certifiering gäller till:2025-01-06
  • Behörighetsnr:5641
  • Behörighetsnivå:K