KONTROLL/INJUSTERING

Säkerställ ett gott inomhusklimat


För att säkerställa en god inomhusmiljö för både människor och byggnaden i sig (med avseende på bl.a. fukt och mögel), så är det viktigt att se till att ventilationen fungerar som det är tänkt. Att man får ut rätt luftflöden på rätt ställen. 

På senare år har man gjort flera studier som visar att ventilationen i framför allt bostaden är ytterst viktig när det gäller att förebygga allergier och annan överkänslighet. Har man också radon, är det ännu viktigare med tillräcklig ventilation, som är korrekt injusterad.

I äldre kontors- eller affärsbyggnader kan verksamheten dessutom helt ha ändrats sedan ventilationen byggdes och projekterades när huset var nytt.


Det är med dagens energipriser mer aktuellt än någonsin att energi-optimera sin ventilationsanläggning!


PN Klimatinspektion injusterar alla sorters ventilationsanläggningar, allt ifrån villaventilation (tex. frånluftsvärmepumpar och FTX-aggregat) till stora verkstads- och kontorsanläggningar. Vi optimerar även anläggningen, så att den går på så låga varvtal och tryck som möjligt. Bra för både ekonomin och miljön!

Är det något du undrar så skicka bara iväg ett mejl.


Det lönar sej, både miljömässigt och energimässigt att göra en ventilationskontroll, och vid behov, en korrekt utförd injustering.

Intresseanmälan Kontroll/Injustering