SERVICE

För att en ventilationsanläggning ska hålla länge och fungera så effektivt som möjligt, både driftekonomiskt och ur miljösynpunkt, så krävs regelbunden service.

I första hand byte av filter och remmar med regelbundet intervall. Beroende på verksamhetens art så rekommenders filterbyte med ett intervall på mellan 6-12 månader.

Men även en kontroll av remskivor, lager och övriga komponenter i fläktaggregaten kan spara pengar och förbättra inomhusmiljön. Om inte annat för att undvika onödiga och jobbiga driftstopp, som då måste tas om hand akut.

Intresseanmälan Service