Spårgasmätning

Tillförlitlig metod

Spårgasmätning är en bra metod för att tex mäta totalluftflöden i äldre aggregat som saknar mätuttag samt tillräckliga raksträckor för att kunna mäta ett tillförlitligt värde med konventionella metoder. 


För mer info om spårgasmätning ange din epostadress, så kontaktar vi dig.