VENTILATION

Varför ventilation?

Huvudsyftet med ventilation är att transportera bort oren luft, och ersätta den med ny, frisk luft. I en bostad finns det flera faktorer som förorenar luften, och som därför kräver en god ventilation. 

  • Djur och människor förbrukar syret i luften.
  • Djur och människor avger fukt, både genom hud och utandningsluften.
  • Matlagning och duschning avger stora mängder fukt, som utan ventilation  kan leda till stora hälsoproblem och materiella skador, pga mögel mm.
  • Byggnadsmaterial och möbler kan också förorena luften genom att avge olika ämnen.
  •  Rätt slag av ventilation minskar avsevärt riskerna med radon i bostaden.


Din ventilationsanläggning säkerställer alltså att den orena luften i din bostad eller på din arbetsplats minimeras, och att din hälsa och välbefinnande ökar.

 Kontakta PN Klimatinspektion för en kontrollmätning för att ta reda på om din ventilation når upp till kraven för tillräcklig ventilation!

Länkar till mer info om ventilation!