Energioptimera ditt hus/ventilationsanläggning.

Med dagens elpriser är det mer aktuellt än någonsin att se över sin fastighets energianvändning. Där utgör ventilationen en betydande del. För mer info om detta, se tex  Energi - Svensk Ventilation.