Swema Twin = snabbare injustering!

Nu har Swema-twin instrument införskaffats till företagets utrustning, vilket medför ännu mer exakta injusteringar på ännu kortare tid! (För beskrivning se Swemas hemsida här.)