Ventilation och Covid-19.

I dessa tider är det extra viktigt att se över sin ventilationsanläggning. Stäng av återluftfunktioner där frånluft återinförs i byggnaden igen, genom att blandas med ny friskluft. Detta sparar energi, men gör också att potentiellt dålig luft kommer tillbaka in i byggnaden. Stäng helst inte av ventilationen helt på arbetsplatser under kvällar och nätter. Låt anläggningen gå åtminstone på halvfart/lågfart.

Arbetsmiljöverkets tips under Corona-tiden.
Folkhälsomyndighetens tips under Covid-19.