OVK-besiktning i Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll
PN Klimatinspektion är certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem, med behörighet K (komplicerad art). Vid intresse, fyll i detta formulär eller tag kontakt på valfritt sätt.